Kategorie článků

Kuchyně (3) Matrace, Postele, Ložnice (8) Sedací soupravy a křesla (2)
Články

Sdružení českých spotřebitelů udělilo cenu spokojeného zákazníka.

Děkujeme a ceny si velmi vážíme :)
Nábytek Panda Děčín
 
Cena spokojeného zákazníka :
Představenstvo Sdružení českých spotřebitelů, o.s. (SČS), s cílem vytvořit platformu pro zviditelnění podnikatelů uspokojujících spotřebitele, každoročně vyhlašuje ve vybraných krajích cenu „Spokojený zákazník“. 
První ročník se uskutečnil již v roce 2001 v Ústeckém kraji.
Ocenění vyjadřuje, že firma, která získala ocenění, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. 
V rámci svého podnikání jednak naplňuje požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy vztahujícími se na podnikatele, jmenovitě živnostenského zákona, a dále při poskytování služeb, resp. při uvádění výrobků na trh má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu atd.
Cena Sdružení českých spotřebitelů potvrzuje, že při jejím udělení bylo komisí ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jaký image firma má jak mezi spotřebiteli, tak i u místní a podnikatelské samosprávy.
Sdružení českých spotřebitelů udělilo cenu spokojeného zákazníka. Sdružení českých spotřebitelů udělilo cenu spokojeného zákazníka. Sdružení českých spotřebitelů udělilo cenu spokojeného zákazníka. Sdružení českých spotřebitelů udělilo cenu spokojeného zákazníka. Sdružení českých spotřebitelů udělilo cenu spokojeného zákazníka. Sdružení českých spotřebitelů udělilo cenu spokojeného zákazníka.